PRIVACYVERKLARING

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze diensten aan u te leveren en om u te informeren over onze diensten. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u van onze diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. 

Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation, gevestigd aan Ruysdaelkade 11bv, 1072 AG te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

1. Verwerking gegevens

Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onze dienstverlening omvat de ontwikkeling en uitvoering van activiteiten zoals omschrijven in het beleidsplan.

1.1 Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken. Onder lid 4 staat waarvoor deze gegevens benodigd zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u zelf actief verstrekt bijvoorbeeld in de klantportal, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer (indien van toepassing)
 • Bedrijfs-/ organisatienaam (indien van toepassing)
 • Bedrijfs-/ organisatiegegevens (indien van toepassing)

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation verwerkt in principe geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Voor donaties via onze website maken wij gebruik van een account bij mollie.com dat voor de verwerking van persoonsgegevens optreedt als verwerkingsverantwoordelijke. De privacyverklaring van mollie.com is beschikbaar gemaakt op haar website en te bereiken via: https://www.mollie.com/nl/privacy

3. Het doel en de grondslag waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Grondslag: Toestemming
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
  • Om diensten bij u af te leveren/ uitvoering van onze gezamenlijke activiteiten
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Het afhandelen van uw betalingen en koppelen aan openstaande facturen
  • Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  • Op deze grondslag baseert Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation zich wanneer zij voldoet aan drie voorwaarden: (1) gerechtvaardigd belang, (2) verwerking is noodzakelijk om gerechtvaardigd belang te behartigen en (3) er is een afweging gemaakt tussen de wederzijdse belangen. Deze grondslag is van toepassing op het voeren van de eigen administratie.

4. Bewaartermijn persoonsgegevens 

Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, worden uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies en vergelijkbare technieken

Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.  Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google en haar Google Analytics statistieken privacy vriendelijk gemaakt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 • Google Analytics: hiermee houden we bij welke pagina’s ‘het goed doen’ en welke we nog moeten verbeteren. Alle gegevens in Analytics zijn zo veel mogelijk geanonimiseerd. We hebben gekozen om jouw gegevens op gebruikersniveau niet onnodig lang te bewaren, in Google Analytics doen we dat maximaal 26 maanden. Zo kunnen we de trends over de afgelopen 2 jaar vergelijken.
 • Social media buttons: op onze website maken we gebruik van social media buttons om pagina’s te kunnen delen of juist promoten. De buttons van de verschillende kanalen bevatten een code van de betreffende social media-kanalen zelf en cookies worden meegestuurd. Deze cookies onthouden of u ingelogd bent.

Klik hier voor het complete cookie-overzicht.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

7.1 Verzoek tot inzage, correctie verwijdering en overdracht

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@amsterdamrainbowdress.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 7.2 Reclamering

Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een melding te maken bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@amsterdamrainbowdress.com