Amsterdam Rainbow Dress Foundation

Naam / Name
Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation (ARDF)
Opgericht 9 mei 2017

Bestuur / Board of directors
Arthur van Schendel (chairman), Arthur van Wijk (treasurer), Naïma Bouchtaoui (secretary)

Concept, creation
Arnout van Krimpen, Jochem Kaan, Mattijs van Bergen, Oeri van Woezik

Production, execution, presentation
info@amsterdamrainbowdress.com
Arnout van Krimpen: +31619604424
Niels Brouwer: +31610011499
Matthijs van Essen: +31644035470

Contactgegevens / Contact
Stichting Amsterdam Rainbow Dress Foundation
Ruysdaelkade 11bv
1072 AG Amsterdam

www.amsterdamrainbowdress.com

info@amsterdamrainbowdress.com
board@amsterdamrainbowdress.com

Follow us on Facebook: Amsterdam Rainbow Dress
Follow our Instagram: AmsterdamRainbowDress

Kamer van Koophandel 68716540
RSIN 857560748
SNS Bank NL06 SNSB 0948 3017 32

De ANBI status is toegekend.

Statutaire doelstelling van de Amsterdam Rainbow Foundation

1. “De stichting heeft ten doel:
a. om door middel van (internationale) presentaties van het kunstwerk de Amsterdam Rainbow Dress (gecreëerd door Arnout van Krimpen, Jochem Kaan, Oeri van Woezik en Mattijs van Bergen) aandacht te genereren voor de positie van Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen en Transgenders (hierna: “LHBT-ers”) in landen waar LHBT wettelijk verboden is, de positie van LHBT-ers te verbeteren en discriminatie te bestrijden,
b. waarbij openbare presentaties van de Amsterdam Rainbow Dress in Amsterdam in samenwerking met het COC Amsterdam tot stand worden gebracht; aandacht te genereren voor de positie van LHBT-vluchtelingen op de plaatsen waar de Amsterdam Rainbow Dress wordt gepresenteerd;
c. de Amsterdam Rainbow Dress die door het COC Amsterdam en de kunstenaars/ontwerpers Arnout van Krimpen, Jochem Kaan, Oeri van Woezik en Mattijs van Bergen aan het Amsterdam Museum/Gemeente Amsterdam wordt geschonken – in samenwerking met het Amsterdam Museum te presenteren, in goede staat te houden, te actualiseren en het gebruik te archiveren;
d. en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en der in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

3. Van het doel is uitgesloten: het doen van uitkeringen aan hen die deel uitmaken van de organen van de stichting.

4. De doelstellingen dienen te worden geëffectueerd zodanig dat door de stichting wordt voldaan aan de wet- en regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen in de zin van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats getreden regeling.”

Beleidsplan 2017 – 2018

De Amsterdam Rainbow Dress is een kunstwerk dat staat voor openheid, inclusiviteit en bewustwording binnen de LHBT-gemeenschap, en dat aanzet tot het actief bijdragen aan, het verdedigen en delen van (verworven) vrijheden.

De Amsterdam Rainbow Dress is ontstaan tijdens de Amsterdam Pride 2016 bij de Shakespeare Club waarmee het 70-jarig bestaan van het COC werd gevierd. De initiatiefnemers die de Amsterdam Rainbow Dress hebben vormgegeven zijn de kunstenaars Arnout van Krimpen, Jochem Kaan, Oeri van Woezik en Mattijs van Bergen.

Het project moedigt gemeenschappen aan deze vrijheden te delen met iedereen. De Amsterdam Rainbow Dress bestaat uit de nationale vlaggen van alle landen ter wereld waar homoseksualiteit strafbaar is, 75* in totaal. Het lijfje van de jurk is vervaardigd van 4 vlaggen van de stad Amsterdam. Dit onderstreept het belang van een blijvende ontvankelijkheid van Amsterdam voor LHBT-vluchtelingen die in hun land vervolgd worden vanwege hun seksuele of genderidentiteit.

Amsterdam is door de eeuwen heen een ‘shelter city’ geweest voor mensen die op andere plekken in Nederland, Europa, of de wereld niet veilig waren vanwege de denkbeelden die zij hadden, of om de persoon die zij waren. Ook Amsterdam als ‘veilige haven’, voor LHBT-vluchtelingen uit deze 75 landen, ontstaat niet vanzelf. Het is belangrijk dat Amsterdammers zich vanuit een gezamenlijk besef van gelijkwaardigheid inzetten voor openheid en inclusiviteit. Natuurlijk geldt dit niet alleen voor Amsterdam maar voor gemeenschappen wereldwijd.

De bedoeling is om door middel van presentaties, nationaal en internationaal, dit onderwerp steeds weer te agenderen. Dat zal ook een steun in de rug zijn voor vluchtelingen uit de betrokken landen en mensen met seksuele en gender diversiteit in de betrokken landen.

In 2017 en 2018 zal de stichting

• de organisatie inrichten,
• samenwerking met het Amsterdam Museum nader vorm geven,
• mogelijkheden onderzoeken om presentaties te doen,
• samenwerking met gelijkgestemde organisaties aanknopen
• een communicatieplan maken en
• de benodigde fondsen werven.

Daartoe zal de stichting onderzoeken welke vruchtbare samenwerkingsverbanden met gelijkgestemde personen en organisaties (nationaal en internationaal) ontwikkelt kunnen worden.

Eind 2018 zal een nader uitgewerkt Beleidsplan worden vastgesteld mede op basis van de dan opgedane ervaringen.

Beloningsbeleid

De ARDF heeft uitdrukkelijk niet ten doel het maken van winst. Binnen ARDF ontvangen de bestuursleden geen honorering.

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

De stichting is op 9 mei 2017 opgericht. Het eerste verslagjaar wordt volgens de oprichtingsakte op 31 december 2018 afgesloten waarna een activiteiten- en een financieel verslag zal worden gemaakt en hier zal worden gepubliceerd.

ANBI status

De ANBI status is toegekend. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van ANBI’s een giftenaftrek. Particulieren en ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen in de belastingaangifte het bedrag van de gift aftrekken.

Zie deze pagina op de website van de Belastingdienst voor meer informatie. Klik hier al u de stichting financieel wilt ondersteunen.